Často kladené otázky


V jakém jazyce probíhá kurz?

Kurzy jsou pořádány v českém jazyce.

Co potřebuji na účast ke kurzu?

Na kurz se nemusítě nijak připravovat, vše potřebné materiály a pomůcky obdržíte od nás.

Kdy dostanu certifikát?

Certifikát obdržíte v poslední den kurzu v tištěné verzi, v elektronické podobě vám jej zašleme na e-mail.

V jakém jazyce je certifikát vydáván?

Certifikát je vydáván v dvoujazyčné verzi, v anglickém a čínském jazyce.

Co když neudělám závěrečný test?

Garantujeme úspěšné zakončení kurzu. Test si můžete bezplatně zopakovat.

Jak je chráněné užívání certifikačního označení profesního certifikátu?

Označení stupně vaší specializace (C.SR., C.SM., C.ITSM., C.SD., C.ST.) je chráněno ochrannou známkou podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Váš certifikát vás opravňuje k užívání ochranné známky v obchodním styku v souvislosti s Vaší osobou.

Jaké jsou vstupní podmínky do kurzu?

Vstupní podmínky do kurzu nestanovujeme, není třeba se kvalifikovat dosaženým vzděláním, profesní praxí, referencemi. Pokud však chcete rovnou vstoupit do vyšší úrovně kurzu, bez absolvování té předchozí, je třeba se profesní praxí prokázat (čestné prohlášení, referenční osoby apod.)

Co se děje s mými osobními údaji?

K Vašim osobním údajům nemá nikdo třetí přístup, nikomu je nepředáváme ani je nezpracováváme nad rámec komunikace s Vámi.

Máte nějaké zvýhodněné podmínky pro zakoupení kurzu?

Pro společensky znevýhodněné či handicapované osoby poskytujeme účast na kurzu bezplatně. Tyto případy posuzujeme individuálně.

Kdo provozuje SALES FORCE (SALES FORCE s.r.o.) v České republice?

Vlastníkem společnosti je SALES FORCE, LLC, reg. č. L18000172658, zapsaná v obchodním rejstříku státu Florida, USA.