FAQ

Jak probíhá virtuální kurz?

Kurz probíhá v online učebně, prostřednictvím softwarové aplikace. Účastníte se jej v soukromí, u svého počítače vybaveného webovou kamerou a mikrofonem. Po kliknutí na námi zaslaný odkaz sledujete na obrazovce prezentaci lektora a komunikujete s ním i ostatními účastníky kurzu skrze Váš počítač.

Jak se na kurz přihlásit?

Na kurz, ve vypsaný termín, se můžete přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách, vždy u konkrétního kurzu. Jako závaznou Vaši přihlášku prosím považujte, až po potvrzení jejího přijetí, které Vám bude zasláno na Vaši e-mailovou adresu a až po její akceptaci.

Kolik lidí se účastní kurzu?

I virtuální kurzy pořádáme max. pro 12 účastníků z důvodu zajištění kvalitní interakce s lektorem a pro vytvoření dostatečného prostoru pro potřeby každého účastníka kurzu. Minimální počet účastníků pro konání kurzu je 4. Až po překročení této hranice (pokud tomu nebrání jiné důvody) akceptujeme doručené přihlášky na kurz.

V jakém jazyce kurz probíhá?

Kurzy nabízené v České republice a na Slovensku, prostřednictvím těchto webových stránek, jsou vedeny v těchto jazycích. Nabídku kurzů v jiných jazycích zejm. v čínštině a španělštině připravujeme na jiné webové platformě.

Jaké jsou podmínky pro účast na kurzu?

Máme pouze technické požadavky pro Vaši plnohodnotnou účast na kurzu, zejm. dostatečné a stabilní internetové připojení s přístrojem umožňujícím potřebnou interakci s virtuální učebnou. Jedná se o kurzy pro praxi, nejsou limitovány dosaženým stupněm formálního vzdělání.

Proč je certifikát i v čínštině?

Z důvodu rozšíření mezinárodního dosahu Vaší kvalifikace. Nejrozšířenější business jazyk ve světě je angličtina s přibližně 372 miliony rodilých mluvčích (i dalšími, kteří jazyk umí). Jako business jazyk v Asii je s angličtinou nejvíce používána čínština, která se opírá o 1,284 miliardy rodilých mluvčích. Čínsky hovořící společnosti operují globálně, stejně jako obsazení různých pracovních pozic je v nich různorodé. Vaše kvalifikace je tak rozpoznatelná v mnohem širším jazykovém teritoriu.

Kdy dostanu certifikát?

Certifikát po absolvování kurzu a složení certifikační zkoušky zasíláme v elektronické podobě během několika dní (max. ve lhůtě 14 dní) na Vaší registrační e-mailovou adresu.

V čem spočívá certifikační zkouška?

Kurz je zakončen certifikační zkouškou ve formě testu. V případě, že se Vám test nepodaří, můžete si ho bezplatně zopakovat v náhradním termínu. V případě Vašeho zájmu se můžete kurzu zúčastnit ještě jednou, jakmile bude v dalším termínu volná kapacita.

Lze přistoupit k certifikační zkoušce bez účasti na kurzu?

Tuto alternativu umožňujeme pouze za přísně stanovených podmínek pouze profesionálům, kteří mají zájem o certifikaci svých profesních znalostí. Pro přístup k certifikačnímu testu je třeba tyto splňující podmínky doložit. Více zde.

Jak mohu užívat zkratku certifikace, které jsem dosáhl/a?

Označení stupně Vaší specializace jsou chráněny ochrannou známkou podle zákona č. 441/2003 Sb, o ochranných známkách. Získáním certifikace Vás opravňujeme užívat označení dle Vašeho úvážení, v obchodním styku, vč. uvedení s (za) jménem, dle místních/teritoriálních zvyklostí.

Jak se kurz hradí?

Kurz lze uhradit přes odkaz na platební bránu na našich webových stránkách, nebo přímo na bankovní účet. Po platbě zasíláme fakturu na Vaši registrační e-mailovou adresu.

Nemám v této době k dispozici finanční prostředky na kurz, mohu si platbu odložit?

Kurz, na který nebyla poskytnuta sleva, můžete absolvovat, poté jej uhradit do 6 měs. od jeho konání. Tyto podmínky podléhají individuálnímu posouzení. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Máme zájem o kurz pro naši firmu, jaké jsou podmínky?

Firemním zákazníkům poskytujeme zejm. prezenční kurzy v dohodnutém termínu v konferenčních hotelových prostorách. Na firemní kurzy ve Vašich prostorách, na virtuální kurzy, na množství účástníků poskytujeme slevu max. do výše 10% z ceny kurzu.