Univerzitní spolupráce

Spolupracujeme s přední českou a univerzitou a jejím institutem poskytujícím top manažerské MBA vzdělání

Profesní certifikace

Profesní certifikáty s označením stupně vaší specializace jsou chráněny ochrannou známkou podle zákona č. 441/2003 Sb, o ochranných známkách 

Mezinárodní certifikát

Certifikáty o absolvování vašeho kurzu vydáváme v dvojjazyčné anglicko-čínské verzi.

Garance složení zkoušky

Certifikační zkoušku si můžete bezplatně zopakovat. Všechny další kurzy jsou zakončeny certifikátem o úspěšném absolvování.

Špičkové know-how

Lektoři našich studijních programů jsou univerzitní profesoři i profesionálové z firemní praxe, kteří vám předají špičkové know-how

Intenzivní 1-3 denní kurzy

Kurzy jsou zpravidla pořádány v jednom až třech po sobě následujících dnech a jsou bezprostředně zakončeny certifikační zkouškou 

Kvalitní učební prostory

Kurzy pořádáme v prostředí konferenčních hotelových prostor a v univerzitních učebnách.

Výborné občerstvení

Součástí našich kurzů je odpovídající přestávkové občerstvení a oběd.